Tukemisesta


Yhdistyksen toiminnan kulmakivenä on arkeologisten kenttätöiden tukeminen ja tekeminen. Perustutkimuksesta saatava uusi tieto saattaa muuttaa kuvaamme Suomen menneisyydestä varsin perusteellisestikin, kuten esimerkiksi Kaarinan Ravattulasta löytynyt Suomen vanhin kirkonpaikka on osoittanut.


Jäsenistöltä otetaan vastaan ehdotuksia mahdollisista yhteistyöhankkeista.

Ravattulan Ristimäki
Suomen vanhimman kirkonpaikan kaivaukset

1100- ja 1200-luvun vaihteen kirkkorakennuksen jäänteet muokkaavat uuteen uskoon tutkijoiden käsityksiä Suomen kristillistymisestä. Suomen vanhin kirkkorakennus löytyi Kaarinan Ravattulasta elokuussa 2013. Tutkimuksia paikalla on tehty resurssien mukaan vuodesta 2010 lähtien.

Hankkeen kotisivuille -->

Opiskelijasta kenttätyöammattilaiseksi (stipendit)
Arkeologian opiskelijoiden kenttätyövalmiuksien kehittäminen

Hanke tukee opiskelijoiden kenttätyöprojekteja ja kenttätyöpainotteisia opinnäytetöitä. Tarkoituksena on parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia perehtyä ja toteuttaa maastossa tapahtuvaa perustutkimusta jo opiskeluaikana. Stipendit julkistetaan kevätkokouksen yhteydessä. Vuoden 2019 stipendihaku päättyy 17.3.2019.

Hakujulistukset ja aiemmat myönnöt -->

Dokumentti Ristimäki
Elokuva Suomen vanhimmasta kirkonpaikasta

Turun yliopiston arkeologian opiskelijat Kim Krappala, Joonas Kinnunen ja Ilari Aalto kuvaavat vuonna 2015 elokuvan Ravattulan Ristimäestä ja kohteen tutkimuksista. Kolmikon perustaman Hillfort Filmsin on tarkoitus kuvata jatkossakin dokumentteja mielenkiintoisista arkeologisista kohteista. Elokuva on parhaillaan editointivaiheessa.

Dokumentti Ristimäen blogiin -->

Hillfort Filmsin sivuille -->

Rautakautiset asuinpaikat ilmakuvissa / Linnavuori-projekti
Uusien muinaisjäännöskohteiden perustutkimusta

Arkeologit Janne Rantanen ja Jasse Tiilikkala tekevät arkeologista perustutkimusta löytääkseen uusia rautakautisia kohteita etenkin Varsinais-Suomesta. Yhdistys on tukenut hanketta vuosittain 500 euron avustuksella.